7 życzeń
Dziś: 2024-06-15
Imieniny:

Abrahama, Jolanty,
Modesta, Wita
Jak kupować? | Wysyłka i płatność | Regulamin | Logowanie | Koszyk:
 
 
 
Katalog życzeń

Znajdź przedmiot:Zaawansowane »

KONTAKT
Masz pytanie?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

e-mail:
sklep@7zyczen.com
szybko poprzez:
formularz kontaktowy

telefon:
0 508-267-248


PRZESYŁKA:
już od 14 zł


Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu "7zyczen.com" jest "UPOMINEK"- Ryszard Żebrowski, 07-410 Ostrołęka, ul. 26 maja 10, zarejestrowany w CEIDG, NIP: 758-000-30-87. REGON: 550318816

Postanowienia ogólne

Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym 7zyczen.com.

Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia może nastąpić po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie sklepu 7zyczen.com.
 2. Zamówienia składać można przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z tym, że jako początek realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po złożeniu oferty kupna.
 3. Zamówienie kupujący może złożyć również drogą telefoniczną, jednakże w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie treści proponowanej umowy drogą mailową.
 4. Kupujący zobowiązany jest do starannego i rzetelnego wypełnienia zamówienia, zgodnego ze stanem faktycznym .
 5. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem sklepu i w pełni go akceptuje.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma informację z 7zyczen.com o przyjęciu zamówienia, co jest potwierdzeniem zawarcia umowy. W uzasadnionych przypadkach sklep telefonicznie lub drogą mailową będzie próbował potwierdzić lub uściślić złożone zamówienie.
 7. 7zyczen.com zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności złożonego zamówienia.
 8. Terminy realizacji zamówień oraz ceny (brutto) towarów podane są przy każdej pozycji oferty i są one wiążące dla stron umowy w momencie składania zamówienia.
 9. W wyjątkowych przypadkach, przy braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn znajdujących się po stronie sklepu 7zyczen.com., skontaktujemy się z Kupującym w celu uzgodnienia sposobu realizacji transakcji lub anulowania zamówienia.
 10. Kupujący może wybrać sposób płatności:
  - a/ - za pobraniem - przy odbiorze przesyłki - płatne listonoszowi lub kurierowi.
  - b/ - przelewem na konto sklepu : 61 2130 0004 2001 0386 6985 0001. Po stwierdzeniu wpływu pieniędzy na konto, towar jest wysyłany do klienta natychmiast lub w terminie podanym przy wybranym produkcie, jeżeli jest on dłuższy niż dwa dni.
 11. 11. Koszt przesyłki zamówionych towarów wynosi:
  - Poczta Polska Kurier 48: płatność przelewem - 14 zł
  - Poczta Polska Kurier 48: przesyłka pobraniowa - 19 zł
  - Firma kurierska: płatność przelewem - 16 zł
  - Firma kurierska: przesyłka pobraniowa - 23 zł
 12. 12. Przy zamówieniach powyżej 500 PLN, koszt dostarczenia przesyłki pokrywa 7zyczen.com., w pozostałych przypadkach opłatę pokrywa Kupujący, który przy płatności przelewem powinien doliczyć ją do wartości zamówionego towaru.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki zwrócić zamówiony towar bez podania przczyn.
 2. Zwrócony towar może być przyjęty przez 7zyczen.com tylko wówczas, jeżeli nie nosi śladów używania.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu do kupującego.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować 7zyczen.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną). W zgłoszeniu powinny znajdować się; Dane Kupującego i jego adres, data zakupu, data odstąpienia od umowy zakupu.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy kupna.
 7. Zwrot płatności otrzymanych od Kupującego nastąpi po otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu).

Reklamacje

 1. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, bez wad fizycznych i objęte są gwarancją lub rękojmią producenta.
 2. W przypadku stwierdzenia wady z przyczyn producenta przysługuje reklamacja, w ramach której produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy a jeżeli taki sposób będzie niemożliwy np. z braku zapasów tego asortymentu, sklep uzgodni indywidualnie sposób załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać drogą listową na adres "Upominek", ul.26 Maja 10, 07-410 Osłrołęka lub elektroniczną na adres - sklep@7zyczen.com . Reklamacje można też zgłosić telefonicznie na numer telefonu sklepu i potwierdzić drogą elektroniczną. Druk zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać ze strony sklepu.
 4. Utrata gwarancji następuje na skutek mechanicznych uszkodzeń wyrobu lub śladów ingerencji osób trzecich.
 5. Koszt przesyłki uzasadnionych reklamacji 7zyczen.com zwróci Kupującemu.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku nie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia ewentualnej reklamacji konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej Delegatura w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka, tel. 29 760 58 75 lub w najbliższym jego miejsca zamieszkania, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Sposób postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej podany jest pod adresem www.konsument.gov.pl/pl/uploads/521/Poradnik_final-pdf.html

Inne informacje

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jest traktowane jako oferta kupna określonego wyrobu.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych gwarantujemy ochronę danych Kupujących otrzymanych w trakcie rejestracji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  0 zł
 
 

 
O sklepie | Kontakt | Mapa strony | Copyright © by '7 Życzeń' 2008